De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastrcht © 2016  Disclaimer - Privacy verklaring

CONTACTGEGEVENS

De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht

Rijksweg 72A3

6228 XZ Maastricht

Telefoon 043 - 361 45 21

 

E-mail info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

Telefoon  043 - 361 45 21  

Email info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

IMPLANTOLOOG

Binnenkort staat hier de informatiefilm over onze kliniek.

De Kliniek

Visie

De Kliniek voor Mondzorg vindt dat haar patiënten de hoogste kwaliteit van tandheelkundige zorg dienen te krijgen. In eerste instantie zal naar de mogelijkheden worden gekeken die De Kliniek voor Mondzorg binnen de eigen organisatie kan bieden. Indien de tandheelkundige situatie dat vereist, zal in overleg met de patiënt worden gekozen voor samenwerking met/of doorverwijzing aan zorgvuldig geselecteerde collega's in het veld.

 

Onze doelstellingen

1.  Het bieden van tandheelkundige zorg op maat om de patiënt het hoogst mogelijk haalbare tandheelkundig resultaat te kunnen leveren

2.  Het garanderen van een hoge kwaliteit van dienstverlening

3.  Het onderhouden van een goede relatie met de cliënt

4.  Het werken met de meest innovatieve materialen, behandelmethodes en hulpmiddelen

5.  Het voortdurend scholen van ons team

 

Onze manier van werken

1.  Het realiseren van een optimale en functionele kauwfunctie en een esthetisch gewenste uitstraling voor de cliënt; hierbij zijn goede preventieve en  

     curatieve zorg onontbeerlijk

2.  Het streven naar een zo langdurig mogelijk behoud van de eigen tanden en kiezen

3.  Het bereiken van een zo groot mogelijke cliënt-tevredenheid; hierbij zijn wij afhankelijk van de mogelijkheden die de tandheelkundige situatie ons

     biedt

4.  Het hanteren van samenwerking in de breedste zin des woords als één van de belangrijkste uitgangspunten

5.  Het bekend staan bij medebehandelaars en zorgverzekeraars als een kundig en realistisch eerstelijns zorgverlener op het gebied van algemene

     tandheelkunde, implantologie, orthodontie, parodontologie en esthetische tandheelkunde

Apparatuur / Hygiëne

In onze kliniek wordt er uitsluitend volgens de hygiëne richtlijnen van de WIP gewerkt.

 

Wij zijn in het bezit van de meest geavanceerde apparatuur.

Praktijkfolder

Informatiefilm