De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastrcht © 2016  Disclaimer - Privacy verklaring

CONTACTGEGEVENS

De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht

Rijksweg 72A3

6228 XZ Maastricht

Telefoon 043 - 361 45 21

 

E-mail info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

Telefoon  043 - 361 45 21  

Email info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

IMPLANTOLOOG

Alle tandartstarieven zijn landelijk vastgesteld door het NZa en daar heeft iedereen zich wettelijk aan te houden.

Via onderstaande button vindt u een overzicht van de tarieven van 2016.

 

Betaalwijze 2017

Onze declaratiewijze blijft vooralsnog ongewijzigd. Wij zijn en blijven echter actief bezig met het in kaart brengen van alle onduidelijke ontwikkelingen rondom de vrije artsenkeuze, de zorgverzekeringen en hun vergoedingen. Zodat we u steeds de meest patiëntvriendelijke oplossing kunnen bieden.  

 

Na elke behandeling krijgt u bij de balie uw declaratie mee (meld u dus altijd bij de balie).

Alle declaraties van gewone tandheelkundige zorg gaan via de patiënt.

Let op:  Alles wat vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt wel rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd.

Dit betreft jeugdzorg (excl. orthodontie), volledige protheses en gemachtigde zorg¹.

 

Er zijn 2 betaalopties om uw declaratie te voldoen.

A.      U geeft ons een machtiging tot doorlopende incasso

          U dient de declaratie meteen in bij uw zorgverzekering en laat de vergoeding naar uw rekeningnummer overmaken.

          De 4e maandag na de behandeling wordt het bedrag automatisch door ons van uw rekening afgeschreven.

B.      U betaalt de declaratie direct na de behandeling via pin OF contante betaling 

         Vervolgens dient u de declaratie in bij uw zorgverzekering en laat u de vergoeding naar uw rekeningnummer overmaken.

 

Let op:  Het is dus geen optie om bij de zorgverzekering aan te geven dat ze het bedrag rechtstreeks naar ons overmaken.

Als u reeds een doorlopende machtiging bij ons heeft, dan blijft deze gewoon gehandhaafd.

Mochten er wijzigingen in uw gegevens zijn, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

 

TOELICHTING

 

1.     Basisverzekering

Alle tandheelkundige zorg die vanuit uw basisverzekering wordt vergoed kunnen wij rechtstreeks naar uw verzekering sturen. De verzekering betaald deze bedragen 100% aan ons uit en zal vervolgens uw persoonlijke eigen risico of eigen bijdrage bij u in rekening brengen.

De zorg die hieronder valt is de volgende:

* Jeugdzorg. Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar. Orthodontie valt hier echter niet onder.

* Volledige protheses (zoals reparaties, nieuwe tijdelijke en blijvende voeringen).

* Gemachtigde zorg. Grote behandelingen zoals implantologie, gemachtigde orthodontie of bijzondere tandheelkundige vragen we voor u aan bij uw

  zorgverzekering. Deze verlenen ons dan een machtiging/goedkeuring voor die behandeling, welke we vervolgens rechtstreeks bij de  

  zorgverzekeraar declareren.

 

2.     Doorlopende Incasso

Een doorlopende incasso betekent dat u niet bij elke incasso opnieuw toestemming hoeft te geven. Na elke behandeling krijgt u van ons de declaratie mee die u vervolgens meteen kunt indienen bij uw verzekering. De verzekering maakt het geld dan naar u over. Wij incasseren de declaratie pas de 4e maandag na uw behandeling. Op deze manier heeft u voldoende tijd om de declaratie in te dienen en de vergoeding van uw zorgverzekeraar te ontvangen.

Indien het een incasso betreft van boven de € 500,- overleggen wij met de patiënt of we dit mogen incasseren of dat de patiënt het liever zelf wilt overmaken. Bovendien maken wij, indien u wenst, altijd begrotingen van behandelingen vanaf € 250,-. Mocht u toch bezwaar hebben tegen de incasso, dan heeft u 8 weken de tijd om deze terug te laten boeken.

 

3.     Zorgverzekering

Bij iedere behandeling dient u de polisgegevens van iedereen die behandeld moet worden, mee te nemen. Wij zijn namelijk verplicht deze gegevens te controleren. Wanneer er in de wijze waarop u bent verzekerd een verandering is opgetreden, moet u dat bij het eerstvolgende bezoek vóór uw behandeling aan ons doorgeven. Wij kunnen uw gegevens dan in onze administratie aanpassen.

Begrotingen

Voor behandelingen boven de 250,- euro krijgt u een begroting van ons.

U kunt deze eventueel indienen bij uw zorgverzekeraar om een beeld te krijgen van het bedrag dat u vergoedt krijgt.

Fiscale aftrekpost

Indien u boven een bepaald bedrag uitkomt dat u aan tandheelkundige kosten heeft betaald, die u niet vergoed heeft gekregen van de zorgverzekering, bestaat er de mogelijkheid dit af te trekken bij uw inkomstenaangifte.

Declaraties

Tarieven