De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastrcht © 2016  Disclaimer - Privacy verklaring

CONTACTGEGEVENS

De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht

Rijksweg 72A3

6228 XZ Maastricht

Telefoon 043 - 361 45 21

 

E-mail info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

Telefoon  043 - 361 45 21  

Email info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

IMPLANTOLOOG

Noodzaak beugel 

Bij een goede stand van het gebit passen de bovenste en onderste rij tanden perfect op elkaar en werkt het gebit als één geheel.

Die ideale situatie komt bij de meeste mensen echter niet voor. Vaak staan de tanden niet netjes in de rij, passen boven- en onderkaak niet goed op elkaar of groeien de kaken verkeerd uit. Het is mogelijk dat er daardoor ernstige afwijkingen optreden waardoor spreken, kauwen of bijten word belemmerd. Al deze ernstige en minder ernstige afwijkingen kunnen behandeld worden met verschillende soorten apparaten.

Wanneer je voor het eerst voor advies komt bij de orthodontist zal hij nagaan of je een beugel nodig hebt, en zo ja, wanneer de behandeling dan het best gestart kan worden. Soms is dat meteen, soms is het beter een paar maanden of zelfs een aantal jaar te wachten.

Af en toe moeten er (vóór je je apparaat krijgt) tanden getrokken worden om plaats te maken voor de andere tanden.

Meestal word orthodontie op jeugdige leeftijd toegepast, maar ook bij volwassenen kunnen veel problemen perfect worden opgelost.

 

Kinderen

Van alle kinderen heeft ongeveer 30% een keurig recht gebit, 30% heeft echt een beugel nodig en 30% heeft de tanden niet heel erg recht staan en niet heel erg scheef. Van die laatste groep willen steeds meer kinderen een orthodontische behandeling.Tegenwoordig is het zo dat ongeveer 45% van de Nederlandse kinderen een orthodontische behandeling krijgt.

Het beste kan een behandeling beginnen wanneerkinderen in de groeiperiode zitten (10-13 jaar). Daar komt nog bij dat bepaalde beugels op de lagere school nog 'cool' gevonden worden en dat de medewerking op de middelbare school en in de puberteit vaak afneemt. Het is geen voorwaarde dat de melktanden allemaal gewisseld zijn.

 

Volwassenen

Als een volwassene ontevreden is over zijn/haar gebit kan een vastzittende beugel in onder- en/of bovenkaak meestal voor een recht gebit zorgen.

Soms is er sprake van een afwijkende stand van de kaken. Bij volwassenen kan deze stand niet meer gecorrigeerd worden door de groei en is het mogelijk dat dit operatief moet gebeuren. In deze gevallen werkt de orthodontist nauw samen met de kaakchirurg.

 

Kosten

Een orthodontische behandeling, inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto's, beugels en controles, kost ongeveer € 2250. Dit bedrag hoeft niet in één keer te worden betaald en zal gespreid over de behandelingen in rekening gebracht worden.

 

Orthodontie valt niet onder de basisverzekering en zal dus aanvullend verzekerd moeten worden. In het algemeen kan worden gesteld dat 75-80% van de kosten voor kinderen worden vergoed en dat er voor volwassenen ook goede mogelijkheden bestaan. Natuurlijk is dit afhankelijk van de manier waarop u bent verzekerd en wat uw zorgverzekeraar vergoedt. U krijgt altijd vooraf een begroting van ons die u kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Zo bent u altijd vooraf op de hoogte van de kosten en de eventuele eigen bijdrage.

 

Behandeling 

Verwijzing

U kunt zelf een afspraak met een orthodontist maken, maar meestal is het zo dat u in overleg met uw tandarts beslist dat er een orthodontische behandeling noodzakelijk is. Een verwijzing kan zijn voor een orthodontisch advies of voor een orthodontische behandeling.

Het is belangrijk dat u onder controle blijft bij uw eigen tandarts wanneer u onder behandeling bij een orthodontist bent. Een orthodontist let namelijk op andere dingen dan uw tandarts. Het is de taak van de orthodontist om te controleren of de beugel nog goed zit en geen mankementen vertoont en om na te kijken of de behandeling goed verloopt. Een tandarts zal vooral op gaatjesvorming en tandvleesontstekingen letten.

 

De eerste consultatie

Voordat een orthodontistische behandeling wordt gestart vindt er een onderzoek plaats. Tijdens het eerste bezoek neemt de orthodontist vaak al röntgenfoto´s waarop alle tanden bekeken worden en eventuele problemen kunnen worden opgespoord.

Als blijkt dat je een behandeling nodig hebt, zal de orthodontist eerst een uitgebreider onderzoek doen om te bepalen welke behandeling en welk apparaat je nodig hebt. Hij maakt hiervoor een bijkomende röntgenfoto. Daarop kan worden bekeken hoe de kaaksbeenderen ten opzicht van elkaar gegroeid zijn en hoe de eventuele verdere groei zal evolueren.

Ook neemt hij enkele gewone foto's van je mond en gezicht en afdrukken van boven- en ondergebit. Van deze afdrukken worden dan gipsmodellen gemaakt. Omdat dit alles toch al snel een uurtje duurt, is het best mogelijk dat je hiervoor een nieuwe afspraak krijgt.

 

Het behandelingsplan

Aan de hand van al deze gegevens zal de orthodontist een behandelingsplan opstellen. Dit zal hij bespreken met de patiënt en, in geval van een jonge patiënt, ook met zijn ouders. Hij zal dan aangeven wat de voor- en nadelen zijn van wel en niet behandelen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe de behandeling zal verlopen, welke apparaat je zal moeten dragen en wat de financiële aspecten zijn.

Het is heel belangrijk dat je goed gemotiveerd bent om je beugel te dragen. Jij en je ouders moeten beslissen of je tot behandeling wilt overgaan. Dit hoeft niet tijdens de afspraak met de orthodontist zelf te gebeuren: neem daar de nodige tijd.

 

De behandeling

Als de behandeling start, worden je beugels of je blokjes geplaatst en vanaf dan zul je regelmatig op controle moeten komen. Hoe lang de behandeling gaat duren, is niet precies te zeggen. Dat hangt van heel veel verschillende factoren af.

Een orthodontische behandeling is niet echt pijnlijk. De eerste dagen na het plaatsen van je apparaat is het wel even wennen. Wanneer je apparaat bij een controlebezoek wordt aangespannen, kunnen je tanden soms een tijdje overgevoelig zijn.

Wil een orthodontische behandeling succes hebben, dan is het belangrijk dat de orthodontische apparaten regelmatig worden gedragen. Volg daarom stipt de aanwijzingen van je orthodontist.

Een perfecte mondhygiëne is tijdens de behandeling van groot belangrijk. Een goede medewerking is absoluut nodig om de behandeling tot een goed einde te brengen. Zo zullen jouw inspanningen, samen met die van je orthodontist leiden tot het gewenste resultaat: een mooi en goed functionerend gebit.

Zowel bij het begin als aan het einde van je behandeling zal je consultatie langer duren. Het plaatsen en verwijderen van sommige apparaten neemt al gauw meer dan één uur in beslag. Deze consultaties zullen daarom altijd tijdens de schooluren plaatsvinden.

De werkuren na school zijn beperkt. Daarom zal niet iedereen altijd na de schooluren op controle kunnen komen. Om het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken regelmatig na schooltijd te komen, zullen je lange behandelingen tijdens de schooluren en de korte controles ná de schooluren gepland worden.

Vergeet niet om je leerkracht en/of het schoolsecretariaat hiervan op de hoogte te brengen. Je orthodontist zal je een schoolattest bezorgen.

Probeer steeds op tijd op je afspraken te komen. Als je te laat komt, kan je behandeling niet doorgaan. Dat heeft weer gevolgen voor de andere afspraken die er gepland staan en ook voor de duur van de gehele behandeling.

 

De retentiefase

Als de orthodontistische apparaten aan het eind van de behandeling worden verwijderd, start de retentiefase. Tijdens deze fase draag je gedurende de nacht en soms ook gedurende de dag een retentieapparaat.

Je hoeft maar een paar keer op controle te komen. Meestal wordt de eerste 3 maanden nadat de beugel verwijderd is nog maandelijks gecontroleerd om er zeker van te kunnen zijn dat alles op zijn plaats blijft en om eventueel nog kleine correcties aan de tanden te kunnen doorvoeren. Daarna worden de afstanden tussen de controles groter (vb. 3- 6 - 12 maanden).

Als er vaste retainers zijn geplakt (crossjes) moet de patiënt zelf onmiddellijk melden als er iets los is. Meestal is dat dan snel en eenvoudig te verhelpen. Als je te lang wacht, kunnen de tanden weer gaan verschuiven.

Informatie Beugels

Folders