De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastrcht © 2016  Disclaimer - Privacy verklaring

CONTACTGEGEVENS

De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht

Rijksweg 72A3

6228 XZ Maastricht

Telefoon 043 - 361 45 21

 

E-mail info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

Telefoon  043 - 361 45 21  

Email info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

IMPLANTOLOOG

 

Disclaimer

Links

De kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht, hierna te noemen De kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht, verleent u hierbij toegang tot www.dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

De kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

De kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht.

 

In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor in de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Kliniek voor mondzorg Hendriks Maastricht  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Bij gebruik van de links naar Google maps, sociale media of andere websites gelden de voorwaarden en Privacy verklaringen van deze bedrijven/diensten.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht en/of haar opdrachtgevers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht, copyright e.d.), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met info@dekliniekvoormondzorgmaastricht.nl

Privacy verklaring

Als u klikt op deze link opent zich het PDF document met de Privacy verklaring van De kliniek voor Mondzorg Hendriks Maastricht.